ทำอย่างไรให้นํ้าไม่หยดที่ตัวยูเล็ม

นํ้าหยดแก้ไม่ยากครับไปดูกันปัญหาน้ำหยดที่จายยูเล็ม แก้ได้ง่ายๆ ดูจาก VDO การติดดั้งระบบน้ำจ่ายให้ยูเล็ม  เรามีการติดตั้ง ตัวกันน้ำกลับ ตัวเช็กวาวล์ (Check Valve ) แบบสปริงไว้1จุดที่ปลายท่อ ย้ำต้องเป็นแบบ สปริงเท่านั้น   โดยกลับหัว เช็กวาวล์  ให้เวลาปั้มน้ำมาต้องต้องปิด  และเวลาปั้มหยุด ต้องเปิดให้อากาศเข้า

และสำคัญมาก ต้องยกท่อไมโคร(ท่อจิ๋วเหมือนท่อ ออ๊กซิเย้นปลา)ที่ต่อเข้ายูเล็ม  ให้สูงกว่าท่อเมนส่งน้ำ(Main Pipe) เท่านี้ก็กันน้ำไม่ให้หยดได้แล้วครับ..

หลักคิดคือการลักน้ำในระบบ น้ำหยดเพราะเมื่อปั้มน้ำหยุดทำงาน น้ำยังคงไหลต่อไปที่จานยูเล็มได้จนกว่าน้ำในท่อหมด เกิดจากการลักน้ำในท่อครับ การให้การลักน้ำหยุดเพียงให้อากาศภายนอกเข้านิดเดียวก็จบ นั่นคือเช็กวาวร์อากาศที่ต่อกลับหัวไว้ที่ปลายท่องัยครับ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น